Moedertaal onderwijs

LanguageOne is een Engelse term voor het begrip eerste taal of moedertaal (L1). De keuze voor een Engelse naam verwijst naar ons ambitieniveau en de internationale omgeving waarin wij opereren. Onze naam vertelt precies wat wij doen!

De taal die u in uw jeugd leert wordt vaak ‘moedertaal’ (of T1) genoemd. Uit onderzoek blijkt dat de moedertaal een unieke functie heeft in de taalkundige en cognitieve ontwikkeling van kinderen, en ook belangrijk blijft tijdens de verdere jeugd. Het blijven ontwikkelen en gebruiken van de moedertaal heeft verschillende voordelen:

  • Helpt in het waarderen van het eigen culturele achtergrond, dit geeft zelfvertrouwen en trots
  • Het goed beheersen van de moedertaal is een belangrijk onderdeel voor succesvol onderwijs
  • Versterkt de basis voor het leren van andere talen
  • Zorgt voor een betere terugkeer in het onderwijssysteem in Nederland
  • Zorgt voor een betere band met familie en vrienden in Nederland

“Mother tongue promotion in the school helps develop not only the mother tongue, but also children’s abilities in the majority school language”
Cummins, J. (2001). Bilingual children’s mother tongue: Why is it important for education. Sprogforum, 19, 15-20

Uitstekende kwaliteit

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Onze ouders kunnen erop vertrouwen dat het moedertaalonderwijs van LanguageOne van uitstekend niveau is. De kwaliteit van ons onderwijs is kwaliteit met een hoofdletter K! Wij werken uitsluitend met deskundige docenten met buitenlandervaring. Onze mensen begrijpen uitstekend wat gezinnen, en vooral uw kind, meemaakt bij de verhuizing naar een nieuw land.

LanguageOne is aangesloten bij Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland en geaccrediteerd door de Nederlandse Onderwijsinspectie.

Het vernieuwde LanguageOne lesprogramma

Het lesprogramma van LanguageOne (cultuur- en moedertaalonderwijs) is geïnspireerd op de uitgangspunten van het International Baccalaureate®: Communicatie, samenwerking en cultuur. Ons lesprogramma vormt een aanvulling op de internationale lesprogramma’s van de dagscholen. Het biedt leerlingen de mogelijkheid om taalvaardigheden in verschillende disciplines te ontwikkelen, op een betekenisvolle manier die aansluit bij hun eigen leefwereld. We werken nauw samen met de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB), het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO) en de Nederlandse Inspectie van het Onderwijs. Deze samenwerking staat garant voor hoogwaardig onderwijs. Met ons onderwijs wordt de terugkeer naar het thuisland eenvoudiger en de overstap naar andere scholen voor Nederlands taal- en cultuuronderwijs elders in de wereld eenvoudiger.